Du blir förälskad av utsidan och väljer att leva med insidan. Trädgården, köparens första intryck av din fastighet.

Trädgårdsstyling, i dessa sammanhang, syftar till att öka attraktionskraften på hela din fastighet inför en försäljning. En ordnad trädgård hjälper besökaren att snabbt etablera ett högre affektionsvärde till fastigheten (ett värde som hamnat i skymundan när vi talar om klassisk värdering av din fastighet). Det är i dom lediga stunderna vi oftast befinner oss i våra trädgårdar, och den känsla av harmoni och lugn behöver vi direkt förmedla vid den presumtiva köparens första intryck. Din trädgård ska fånga betraktaren och föda nyfikenhet och en vilja att se insidan. Affektionsvärde grundar sig inte i ekonomiska beslut utan på känsla, den där känslan som inte släpper taget om oss!

Pierre

Foto: Anders Helgesson

Vad innebär trädgårdsstyling?

Då varje trädgård är unik och har olika förutsättningar, (växtlighet, jordmån och ljusinsläpp) skräddarsyr vi ett åtgärdspaket som lyfter fram din trädgårds bästa sidor!

  • Vi gör en bedömning av just er trädgård tillsammans med mäklaren.
  • Vi diskuterar nivå på åtgärder och hur detta påverkar intrycket av din trädgård och i förlängningen hur attraktiv din fastighet blir för potentiella köpare.

Exempel på åtgärder för att skapa en helhet och lyfta fram er fastighet med hjälp av er trädgårds bästa sidor:

  • Förbättra gräsmatta (rensa från ogräs/mossa, klippa, gräskantsmarkeringar)
  • Beskärning eller borttagning av buskar, träd och annan växtlighet för att skapa form, ljus och plats
  • Se över befintliga rabatter och planteringar
  • Skapa rum i er trädgård
  • Göra mindre reparationer av t ex staket, grindar och altaner
  • Förbättringsmåla eller måla om t ex staket, grindar och altaner

Sigtuna Arboristgrupp har sin bas i Sigtuna. I vår organisation har vi flertalet arborister, skogsmästare, trädgårdsarbetare samt samarbete med trädgårdsmästare och landskapsarkitekt.

Ägare är Pierre Spiridon Calais som specialiserar sig på beskärning av fruktträd, träd och buskar samt samordnar den löpande verksamheten från idé till leverans av färdig produkt.

Sigtuna Arboristgrupp

Pierre Spiridon Calais                 

073 330 68 98

sigarb@kommvission.se

Vår affärsidé går ut på att presentera genomarbetade helhetslösningar, alla skräddarsydda för just din unika bostadsförsäljning. Vi vill ge dig en fastighetsmäklare som inte bara säger att hen gör mer utan också levererar en förstklassig tjänst. Från start till mål, från värdering till tillträde. Välkomna till Öfverholms!